martes, 21 de abril de 2009

Poesía cotidiana


Cuento con final feliz

Very nice, very fucking nice
.....fucking clitoris
Uhhhh ohhh I like your pussy
Shhhhh oooh
aaaaahs aah ohhh
Aaah ummm
Yeah yeah
Oh
Splash!"
Oh oh
Oh sexy girl, sexy
Sexy time.....blabla oooh blabla
Oooh aaahh
....pussy
Aaaaaaaah aaaaaaaaaaah
Oooooooooooooh
Oh my god ohh
Ooooaaaaaaaaaaaah
Uum ummm oh thats niceee
Uuum uuuummmmm ooooh aaaaah
Sssssssshhhhh oooooooooh

¨ FIN

No hay comentarios: